VAIKUTTAVIA ENERGIATEHOKKUUSTEKOJA

Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yritykset ja kunnat raportoivat vuosittain tekemistään energiatehokkuustoimista. Tervetuloa tutustumaan sopimuksilla saavutettuihin tuloksiin.
Valikko