1. Etusivu
  2. Tietoa käyttäjälle
  3. Taustatietoa

Taustatietoa

Energiatehokkuussopimukset

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Vapaaehtoiset sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Kattavan ja tuloksekkaan sopimustoiminnan tavoitteena on, että velvoitteet voidaan jatkossakin saavuttaa ilman erillistä uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

Energiatehokkuussopimuskausi 2017–2025 on jo kolmas ja jatkaa vuoden 2016 lopussa päättynyttä energiatehokkuussopimuskautta 2008–2016.

Lisätietoa energiatehokkuussopimuksista löytyy verkkosivuilta www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

Sopimukset ja toimialat

Erilliset energiatehokkuussopimukset on laadittu elinkeinoelämälle, kiinteistöalalle, kunta-alalle sekä öljyalalle. Teollisuudelle, palvelualalle, energia-alalle ja kiinteistöalalle on laadittu yhteensä 15 toimenpideohjelmaa.

Kaikki sopimukset ja toimenpideohjelmat löytyvät energiatehokkuussopimusten verkkosivuilta.

Valikko